Picture

Picture

2012年1月15日 星期日

恭喜發財! 年初二!

恭喜發財! 今日同朋友團拜,去灣仔行吓街,順便去北帝廟拜吓神,
跟住就買左注六合彩,(各位卜友記住買金多寶,5,000萬)
最後去左茶餐廳,食少少野,跟住回家同屋企人去元氣食壽司

同場加映靚車一部

沒有留言:

張貼留言